คู่มือใช้งาน

จาก OpenTLE Wiki
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

คำจำกัดความ

Tutorial

เพิ่มเติม

คู่มือใช้งาน เป็นหัวข้อของการสอนวิธีการใช้งานโปรแกรม หรือเครื่องมือที่ติดมากับระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรม เช่น ลินุกซ์ทะเล ฯลฯ How to ในที่นี้จะเป็นหัวข้อของการเพิ่มเติมความสามารถของระบบปฏิบัติการหรือ โปรแกรม ที่นอกเหนือจากที่ผู้ปรับปรุงระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรมนั้นๆ จัดเตรียมมาให้

คู่มือการใช้งานสามารถแยกเป็นส่วนๆ ของหัวข้อได้ดังนี้

(หน้าเก่า)

เครื่องมือส่วนตัว