ประสพการณ์การกู้ Harddisk

จาก OpenTLE Wiki
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

เรียบเรียงจาก หัวข้อสนทนาขอนอกเรื่อง เกี่ยวกับกู้HDDครับ

ข้อควรระวัง

Harddisk ที่เจอปัญหาควรเก็บแยกไว้ เพื่อป้องกันการถูกเขียนทับ ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุทำให้กู้ไม่ได้ แต่โดยปรกติแล้ว hdd จะทำการ backup partition table ไว้หลายรอบเช่นกัน

ที่มาของปัญหา

เผลอไปออกจาก LiveCD สำหรับติดตั้งลินุกซ์ตัวอื่น เนื่องจากเปิดหน้าต่างซ้อนกัน ลืมไปว่ามันยังขยาย partition ไม่เสร็จ พอออกเสร็จทำให้ partition ทั้งหมดหายไปเลย พอจะเอากลับมาใช้ ปรากฏว่า BIOSของเครื่องคอมพิวเตอร์มองเห็น แต่ตัวติดตั้งมองไม่เห็นHDD ิก็เลยจะทำการตรวจ ด้วย Maxtor HDD Utilityเพราะเป็นของMaxtor model 96147H6 ขนาด 60GB ปรากฏว่า โปรแกรมก็มองไม่เห็นไปอีกตัวทั้งที่ตรวจสอบความถูกต้อง ตามที่โปรแกรมแจ้งเตือน ผลที่ได้รับคล้ายกับว่า ตัวHarddiskเสียโดยสมบูรณ์

ลำดับการดำเนินการ

ขั้นที่ ๑

$ fdisk -l 
$ dmesg | grep hd

จากคำสั่งทั้งสอง ได้ผลดังนี้

hda: dma_intr: status = 0x51 {DriveReady  SeekComplete Error}
hda: dma_intr: error = 0x40 {Uncorrectable Error}, LBA sect=0,sector=0
ide: failed opcode was : unknow
end_request: I/O error , dev hda, sector 0
Buffer I/O error on device hda, logical block 0 

ผลที่ได้ แสดงว่า ตัวHarddiskไม่ได้เสีย แต่ปัญหาการอ่านข้อมูลเริ่มต้นของHarddiskมีข้อผิดพลาด

ขั้นที่ ๒

ตรวจสอบด้วยเครื่องมือกู้คืนที่ชื่อ TestDisk ที่สามารถใช้งานได้กับหลายระบบปฏิบัติการ รวมถึง Linux กับWindows ปัญหาที่พบ จากการทำการกู้ในLinux พบว่า ตอนจะบันทึกผลที่ทดสอบHDD กลับทำไม่ได้ บอก can't write to disk ทำหลายรอบ ให้เขียนMBRของTestdisk ลงHDD และลองใช้ utility ที่มีมาด้วย ก็ไร้ผล ทั้งตัดเอาบางส่วนของhddที่โปรแกรมตรวจพบแน่ๆและไม่มีerrorปน ก็ยังผลเหมือนเดิม ลองเอาgpart ตรวจอีกทีก็บอกว่า ไม่เจออุปกรณ์

ลองใช้ TestDisk ในWindowsดูปรากฏว่าทำได้ ซึ่งแปลกตรงที่ว่า ทำในลินุกซ์ไม่ผ่าน เจอปัญหาดังข้างต้น ทีนี้พอบูทด้วยLiveCDของลินุกซ์ ถ้าไ้ด้ก็จะขยายpartition หรือติดตั้งลินุกซ์เลย แต่แทนที่จะเห็นsyslinux ตอนเริ่ม กลับเห็นแต่

1234F:

เมื่ออ่านจากคำแนะนำของMenu_MBRCodeในTestDisk ก็มีคำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดที่อธิบายไว้ชัดเจน จากคำแนะนำนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนที่จะกล่าวต่อไปนี้

วิธีทางเลือก

เมื่อกู้ข้อมูลเสร็จ สามารถดาวน์โหลดเอาPartitionLogic ที่มีแผ่นบูทด้วยdisketteล้างแล้วแบ่งpartition เนื่องจากใช้fdiskจากแผ่นบูทดอสปกติไม่ได้ เนื่องจากใน DOSมันไม่รู้จักnon-dos partitionของHDDที่มีปัญหานี้ และ HDD utility ของMaxtorก็ไม่เจอHDDที่มีปัญหาด้วยเช่นกัน

เครื่องมือส่วนตัว